جایی که طلا معمولاً یافت می شود

می‌شنوید با این عنوان که «با کارکردن نمی‌شود به جایی رسید».
برگشت به بالا